Política de qualitat

Barcelona, 28 de juliol de 2017

Aquesta política de qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’empresa i compta amb el total compromís i recolzament de la seva Direcció que l’estableix, desenvolupa i aplica seguint els criteris estipulats en el Manual de Qualitat que defineix el Sistema de Gestió de Qualitat de l’empresa. Aquest sistema ha estat implantat seguint les indicacions de la norma internacional de qualitat UNE-EN ISO 9001:2015.

La política de qualitat definida per Autoplot, S.L. està enfocada a la consecució del seu objectiu principal, que és satisfer les expectatives i necessitats dels seus clients i consisteix en la realització, per part de tot el personal d’Autoplot, S.L com a part integrant del sistema de qualitat, de les següents accions fonamentals:

 • Complir amb la legislació i normativa aplicables
 • Gaudir de credibilitat i confiança, tant a nivell intern com extern, en les accions que dugui a terme per la consecució dels seus objectius
 • Disposar de mitjans humans, materials i econòmics racionals, segurs i adequats pels serveis a enginyeria
 • Operar amb els equips i instal·lacions de manera que es garanteixi la seguretat del nostre personal
 • Identificar, analitzar i eliminar les fonts d’error
 • Mantenir sempre el compromís de la millora contínua
 • Consolidar l’Oficina Tècnica i els seus llocs de treball
 • Mantenir i ampliar la formació del nostre personal
 • Reduir i, si és possible, eliminar el nombre de no conformitats internes i reclamacions de clients
 • Contacte permanent amb els nostres clients durant l’execució i realització dels projectes
 • Garantir de manera ètica i professional la confidencialitat i la imparcialitat dels projectes dels nostres clients
 • Complir estrictament amb els terminis d’entrega establerts en les ofertes