Política de qualitat

Barcelona, 28 de juliol de 2017

Aquesta política de qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’empresa i compta amb el total compromís i recolzament de la seva Direcció que l’estableix, desenvolupa i aplica seguint els criteris estipulats en el Manual de Qualitat que defineix el Sistema de Gestió de Qualitat de l’empresa.

La política de qualitat definida per Autoplot, S.L. està enfocada a la consecució del seu objectiu principal, que és satisfer les expectatives i necessitats dels seus clients i consisteix en la realització, per part de tot el personal d’Autoplot, S.L com a part integrant del sistema de qualitat, de les següents accions fonamentals:

 • Complir amb la legislació i normativa aplicables
 • Gaudir de credibilitat i confiança, tant a nivell intern com extern, en les accions que dugui a terme per la consecució dels seus objectius
 • Disposar de mitjans humans, materials i econòmics racionals, segurs i adequats pels serveis a enginyeria
 • Operar amb els equips i instal·lacions de manera que es garanteixi la seguretat del nostre personal
 • Identificar, analitzar i eliminar les fonts d’error
 • Mantenir sempre el compromís de la millora contínua
 • Consolidar l’Oficina Tècnica i els seus llocs de treball
 • Mantenir i ampliar la formació del nostre personal
 • Reduir i, si és possible, eliminar el nombre de no conformitats internes i reclamacions de clients
 • Contacte permanent amb els nostres clients durant l’execució i realització dels projectes
 • Garantir de manera ètica i professional la confidencialitat i la imparcialitat dels projectes dels nostres clients
 • Complir estrictament amb els terminis d’entrega establerts en les ofertes