Àmbits de referència

 • Medició, croquis i aixecament de plànols
 • Digitalització i modificació de plànols
 • Delineació d'edificis tècnics, d'habitatges i hotels
 • Deconstrucció de complexos fabrils i edificis
 • Parcs logístics
 • Obra civil, equips i canonades
 • Decantadors
 • Reactors biològics
 • Espessidors
 • Sales de bombament
 • Naus industrials
 • Racks de canonades
 • Plataformes
 • Suportatge
 • Implantació de canonades i equips
 • Diagrames de procés i instrumentació (P&ID's)
 • Realització d'isometrics
 • Plantes d'obtenció d'Oxígen, Nitrògen i Argó
 • Projectes de legalització d'estacions gasificadores
 • Plànols segons construït (As Built)

Sistemes de ruixadors i de diluvi per a:

 • Centres comercials
 • Magatzems
 • Parcs de tancs
 • Esferes
 • Equips
 • Racks
 • Grans instal·lacions per al tractament de l'aire
 • Extracció, impulsió, equips...
 • Amidaments