Treballa amb nosaltres

Si vols formar part del nostre equip, fes-nos arribar el teu C.V. a l’adreça rrhh@autoplot.es incloent-hi:

  • Fotografia recent
  • Dades personals
  • Estudis realitzats
  • Coneixements informàtics
  • Experiència laboral
  • Idiomes

D’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem del següent:

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer amb l’objectiu únic i exclusiu de cobrir algun lloc de treball a Autoplot. L’empresa Autoplot podrà tractar les dades facilitades, així com les dades que es derivin de la possible realització de proves i entrevistes de selecció, amb la finalitat única per a la qual són requerides. Cal que ens faciliteu les vostres dades i ens garantiu que són veritables, exactes, completes i actualitzades. Teniu reconeguts els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podreu exercitar remetent un escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades”, en el qual es concreti la sol·licitud corresponent i el qual vagi acompanyat de fotocòpia del DNI de l’interessat, a l’adreça següent: C/ Loreto 30, entresòl 1ª, 08029 BARCELONA.